Abordarea graduală și includerea în şcoală a unui curriculum echilibrat pentru elevii cu nevoi educaționale speciale – MAGIC SENS

 Conceptul acestui proiect se bazează pe „Pilonul European al Drepturilor Sociale”, care precizează că fiecare are dreptul la educație, formare și învățare continuă de calitate și incluzivă pentru a-și menține și dobândi competențe care să le permită să participe pe deplin la societate și să gestioneze cu succes tranzițiile pe piața forței de muncă.

În Europa, aproximativ 15 milioane de copii au nevoi educaționale speciale (CES). Ei părăsesc frecvent școala cu puține sau chiar fără calificări, înainte de a trece la formarea specializată. Persoanele cu handicap sau CES au mult mai multe șanse să fie șomere sau inactive din punct de vedere economic, și chiar și cei care au relativ succes pe piața muncii câștigă deseori mai puțin decât omologii lor. Copilul cu CES rămâne cu mult în urmă în scrierea sau calculul citirii în comparație cu abilitățile sale intelectuale, cu numărul de exerciții la domiciliu și în școală. Mai mult, tinerii care sunt identificați ca având dizabilități și/ sau nevoi educaționale speciale (CES) par a fi susceptibili în mod deosebit să renunțe la școala timpurie. Este important să se înțeleagă dacă este cazul să se întâmple acest lucru și dacă abordarea incluzivă protejează tinerii împotriva riscurilor de abandon școlar timpuriu sau de agravare aceste riscuri.

Obiectivul principal al proiectului este de a dezvolta abilitățile și competențele profesorilor, formatorilor
profesorilor și tuturor acelor subiecți din lanțul educațional în relația cu tinerii cu nevoi educaționale speciale, cum ar fi dificultăți specifice de învățare, probleme specifice ale limbajului, deficit de ADHD (tulburarea de deficit de atenţie si hiperactivitate), deficit ASD (tulburări ale spectrului autist) și funcționarea intelectuală la frontieră. De fapt, partenerii au convingerea că prin intervenția directă asupra profesioniștilor din lanțul educațional acest lucru poate contribui la garantarea unei calități mai bune a serviciilor și a unei educații incluzive, pentru a încuraja coordonarea și cooperarea diverșilor actori (atât la nivel național, cât și internațional) și pentru a spori difuzarea cunoștințelor și a unor instrumente specifice în domeniul educației cu privire la CES în rândul profesioniștilor din domeniul educației.

Așa cum am menționat mai sus, proiectul își propune să realizeze o colaborare activă, concepută ca o comunitate de practică, caracterizată printr-un proces continuu de confruntare în ceea ce privește atât o reflecție asupra problemei educației/ formării incluzive și de calitate pentru toți, actualizarea abiltăţilor și competențelor profesorilor/ formatorilor pentru definirea modelelor și strategiilor operaționale adecvate, care pot contribui la definirea unui profil recunoscut și a unui standard minim de competențe pentru susținerea elevilor cu CES într-o perspectivă trans-sectorială și transnațională.

 

PARTENERI

 

    – FSLI România (coordonator de proiect)

  – Asociaţia Bucureşti pentru Copii Dislexici România F.A.R.E. – Centro Formazione Abilitazione Ricerca Educazione, Italia

    – FORMA.AZIONE, Italia 

   – Dyslexia Association of Ireland, Irlanda

   – C.M. SKOULIDI & SIA E.E., Grecia

  – Industrial and Business Education and Training Institute – SEV Hellenic Federation of Enterprises, Grecia

 

ACTIVITĂŢI

 

Proiectul prevede realizarea a 3 rezultate intelectuale care vor fi traduse
în trei limbi (IT, GR, RO):
1. Instrumentul CES pentru profesori;
2. Platforma online;
3. Formare online pentru profesori.

Pe lângă rezultatele intelectuale, proiectul a așteptat
rezultate pe parcursul implementării sale și la finalizarea acestuia sunt
următoarele:

-crearea unei rețele transnaționale între parteneri și,
prin urmare, consolidarea nivelului de internaționalizare;

    – o cooperare consolidată între părţile interesate care
operează la diferite niveluri și sectoare ale lanțului educațional;

    –  îmbunătățirea calității și a eficienței educației și formării
oferite de parteneri și de toate organizațiile și părţile interesate implicate
direct și indirect în activitățile proiectului, prin difuzarea metodelor de
abordare comună și trans-partajarea sectorială;

   – îmbunătățirea abilităților și competențelor și obținerea
de instrumente specifice pentru profesioniștii organizațiilor partenere și ai
tuturor organizațiilor și părţilor interesate implicate direct și indirect în
educația tinerilor cu CES, pentru a contrabalansa decalajele formale și pentru
a împuternici procesele de alegere autonomă ale studenților cu CES;

      – interviuri video ale profesorilor cu privire la exemple
concrete de cazuri de succes de abordare graduală;

      – formatori care participă la mobilităţi de scurtă durată ale
personalului;

     – formarea cadrelor didactice (câte una pentru fiecare
țară) prin intermediul formării online și face-to-face adaptarea acesteia la
nevoile naționale;

    – Manualul de Asigurare a Calității în domeniul educaţiei
copiilor/ tinerilor cu CES, publicat pe platforma online;

      – Grup consultativ la nivel transnațional;

 

       –  Seminarii de diseminare ținute în țările partenere cu cel
puțin 250 de participanţi care vor fi informați cu privire la activitățile și
rezultatele proiectului.