Congres Mondial al Internationalei Educatie

Congres Mondial al Internationalei Educatie

 

Cel de-al 2-lea Congres Mondial al Internationalei Educatiei dedicat problemelor femeii se desfasoara in aceste zile (7 – 9.04.2014) in Dublin, Irlanda. Congresul, la care participa si o delegatie a FSLI, va oferi spatiul tuturor participanților  posibilitatea de a face un autentic schimb de experienta, de a analiza si a oferi feedback cu privire la bunele practici implementate in tarile lor pentru a îmbunatati egalitatea de sanse si de gen pentru femei si bărbați in cadrul organizatiilor sindicale si in sistemul de educatie.

Conferința va aborda in cardul unor ateliere de lucru cateva teme de interes la nivel mondial:

    • creșterea accesului femeilor la functii de decizie în cadrul sindicatelor la toate nivelurile, precum si pentru abordarea decalajelor de gen in educatie;

    • Revizuirea obiectivelor cheie si a indicatorilor din Planul Global pentru Egalitate de Actiune (GEAP) precum si evaluarea acestuia;

 

  • Dezbaterea problemelor cheie legate de educatie si modul in care aceasta poate fi proimovata in zona de politica internationala, inclusiv un nou cadru post-2015 al Organizatiei Natiunilor Unite.