Cum sa devin membru ?

Daca esti organizatie sindicala:

Potrivit Statutului F.S.L.I., membru al federatiei noastre poate deveni orice organizatie sindicala din invatamant, pe baza liberului consimtamant. Afilierea la F.S.L.I. se solicita in scris, prin cerere de afiliere semnata de conducerea organizatiei sindicale solicitante, in temeiul hotararii organului de conducere competent, potrivit statutului organizatiei sindicale respective.

Cererea de afiliere va cuprinde urmatoarele mentiuni obligatorii:

a) organul care a aprobat afilierea;

b) hotararea organizatiei sindicale de a se afilia, semnata de reprezentantul legal al acesteia;

c) copia legalizata a hotararii judecatoresti de acordare a personalitatii juridice, ramasa definitiva, a organizatiei sindicale care solicita afilierea;

d) statutul legalizat al organizatiei sindicale care solicita afilierea;

e) lista membrilor din organul de conducere al organizatiei sindicale respective, continand: numele, prenumele, codul numeric personal si functia;

f) numărul membrilor de sindicat la data afilierii. Afilierea la F.S.L.I. este incompatibila cu afilierea la o altă organizatie sindicala nationala de tip federativ.

Daca esti angajat in invatamant:

Adreseaza-te direct organizatiei sindicale afiliate F.S.L.I. din judetul/sectorul unde profesezi.

Sindicatele afiliate F.S.L.I le gasesti aici