Departamente

  1. Departamentul dezvoltare instituțională a F.S.L.I., politici sindicale și sociale:

 Iosif Mitică

 Radu Hora

  1. Departamentul tineret, cultură și sport:

 Giani Leonte

  1. Departamentul legislație și salarizare în sistemul de educație:

 Ioana Petreuș

 Dănuț Ienășescu

  1. Departamentul relații internaționale:

 Adrian Voica

  1. Departamente proiecte și formare profesională:

 Gabriel Ploscă

  1. Departamentul egalitate de șanse și femei:

 Lucia Cojocaru

  1. Departamentul educație timpurie, învățământ primar și gimnazial:

 Ion Duță

 Constantin Ionescu

  1. Departamentul învățământ liceal, vocațional, profesional și tehnic:

 Laviniu Lăcustă

  1. Departamentul pentru învățământ special și unități conexe:

 Eugenia Sandu

  1. Departamentul pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic:

 Violeta Ionescu

 Ion Dobre