Eliberare atestate – Profesor in online

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

privind eliberarea Atestatelor de formare continuă a personalului didactic,

pentru programul de formare acreditat Profesor în online

În conformitate cu prevederile OMECS nr. 5481/2015, Regulamentul privind regimul atestatelor de formare continua a personalului didactic, Atestatele de formare continuă a personalului didactic pentru programul de formare continua Profesor în online, se eliberează, după cum urmează:

I.                Titularului, cu ridicare de la sediul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ din Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr.32, cu o programare prealabilă cu cel puțin 48 de ore înainte, accesând linkul https://forms.gle/HyLa4RPoguJeAhQq8

Atestatele se eliberează în fiecare zi de marți, miercuri, joi a săptâmânii, în intervalul orar 10.00-14.00, pe baza programării realizate și confirmate, începând cu data de 23 august 2022, dupa verificarea datelor inscrise in atestat, pe baza prezentarii documentului de identitate.

 

II.              Imputernicitului, prin desemnarea coordonatorului regional/ liderului de sindicat județean/ sector și cu o programare prealabilă cu cel puțin 48 de ore înainte prin accesarea link-ului https://forms.gle/6VYsb8Hk563DZy1b6

În această situație odată cu programarea pe link-ul mai sus- menționat se vor încărca următoarele documente:

1.     Imputernicirea titularului, conform modelului care se poate descărca de pe același link;

2.     Copia cărții de identitatea a titularului.

Atestatele se eliberează împuternicitului pe baza programării realizate și confirmate, dupa verificarea datelor inscrise in atestat, pe baza documentelor încărcate. Împuternicitul semnează pentru primire, în clar, în registrul unic.