Global education

 

Organizaţia Salvaţii Copiii (coordonator naţional), împreună cu partenerii săi – Consiliul Național al Elevilor, Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională „Step by Step”, Asociaţia OvidiuRo, World Vision România, Roma Education Fund Romania, Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ Preuniversitar, Agenția Împreună, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ și Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități vă invită să vă alăturați ediției din acest an a Campaniei Globale pentru Educaţie! Activitățile din unitățile școlare sunt programate a se desfășura în perioada 9 – 15 mai 2016.

Campania Globală pentru Educație este o mișcare a societății civile al cărei scop este de a combate criza globală din domeniul educației. Misiunea noastră este de a ne asigura că statele iau măsuri pentru a asigura dreptul universal la o educație publică gratuită și de calitate. Campania Globală pentru Educație este susținută de aproximativ 90 de coaliții naționale –  formate din organizații neguvernamentale, organizații ale comunității, sindicate ale profesorilor, asociații ale părinților și grupuri de protecție a drepturilor copilului -, dar și de rețele și organizații regionale și internaționale. 

În România, începând cu anul 2001, Campania Globală pentru Educație este coordonată de Organizaţia Salvaţi Copiii. Activitățile ediției 2016 se bucură de sprijinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Sub sloganul ”Finanțați viitorul! Dreptul la educație pentru toți”, Campania Globală pentru Educație din acest an dorește să atragă atenția asupra faptului că, fără o finanțare suficientă, transparentă și adecvată nevoilor, educația de calitate pentru toți copiii riscă să rămână doar un deziderat.  

  • În anul 2015, statele lumii și-au asumat obligația ca, în următorii 15 ani, să ia măsuri pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) și a Cadrului de Acțiune Educația 2030. În domeniul educației, aceste angajamente includ atât obligația ” de a asigura o educație incluzivă și echitabilă și a promova învățarea pe tot parcursul vieții pentru toți”. Acum, când lumea se reorientează spre implementarea acestor obiective și ținte, este esențial să se țină seama de lecțiile învățate în ultimii 15 ani, iar prima lecție este că bunele intenții și angajamentele politice pot fi puse în practică doar dacă există o finanțare suficientă și bine articulată. Deși banii luați separat nu ar putea garanta realizarea noii și ambițioasei agende în domeniul educației, ei sunt necesari – pentru formarea și angajarea de profesori calificați, pentru suficiente materiale didactice și de învățare și pentru asigurarea infrastructurii și spațiilor adecvate pentru procesul de învățământ.
  • În România, educația este singurul domeniu pentru care principala lege care îl reglementează (Legea nr. 1/2011 a educației naționale) prevede un nivel minim de finanțare, dar datele ne arată că adoptarea acestei legi nu a avut nici un efect asupra nivelului de finanțare a educației, acesta rămânând relativ constant ca pondere din PIB, mult sub cele 6 procente promise și îngrijorător mai mic decât nivelul mediu la nivelul Uniunii Europene.

Vă invităm să vă alăturați acestui demers, înscriindu-vă școala în Campania Globală pentru Educație 2016, până la data de 29 aprilie 2016.

Ca în fiecare an, unitățile de învățământ și cadrele didactice participante la Campania Globală pentru Educație vor avea posibilitatea de a opta pentru activitățile pe care le consideră cele mai relevante pentru nevoile și interesele elevilor lor. În acest sens, după finalizarea înscrierilor, Organizația Salvați Copiii va pune la dispoziția unităților de învățământ participante un pachet de resurse (în format digital), inclusiv sugestii de activități și informații necesare pentru desfășurarea acestora (date și informații statistice și sugestii de activități).  

  • Pentru înscrierea în Campania Globală pentru Educaţie, ediţia 2016 îi invităm pe cei interesaţi să completeze on-line talonul de înscriere, la adresa:
  • https://docs.google.com/forms/d/1UYr6z4YFDJvk5F07MfrhdZb7Z3Mawf0QnVDhT29PInM/viewform?ts=5715f6cd&edit_requested=true
  • Talonul de înscriere trebuie să fie unic la nivelul unității de învățământ, însă structurile fără personalitate juridică se pot înscrie separat.
  • Toate informaţiile, resursele şi materialele necesare pentru derularea activităţilor propuse în ediţia din acest an a Campaniei Globale pentru Educaţie vor putea fi accesate pe pagina de web a Organizaţiei Salvaţi Copiii (www.salvaticopiii.ro).
  • Pentru clarificări sau informaţii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi a lua legătura cu noi (persoană de contact Roxana Paraschiv, tel. 021. 311.75.96, tel. 0745.664.674, e-mail salvaticopiii.gce@gmail.com)