Leonardo VETPRO

PROGRAMUL LEONARDO DA VINCI

Program de transfer de competente si metode inovante privind proiectarea, gestionarea şi furnizarea de programe de formare a profesorilor pentru imbunatatirea calitatii si sprijinirea inovatiei in sistemele educationale de formare profesionala

NUMAR PROIECT: LLP-LDV/ VETPRO/2012/RO/085

          Obiectivul general al proiectului
Dezvoltarea competentelor de formare a profesionistilor in educatie si transferul de metode de lucru si bune practici in asigurarea calitatii educatiei pentru sprijinirea cresterii calitatii si stimularea inovatiei in sistemele educationale de formare profesionala.

           ObS1 – promovarea calitatii in formarea profesionala continua prin consolidarea si dezvoltarea competentelor de formatori in domeniul asigurarii calitatii a 60 de cadre didactice in sprijinul implementarii sistemului de calitate si a unor metode de management scolar performant la nivel european;

          • ObS2 – sprijinirea inovatiei si dezvoltarii de instrumente pentru imbunatatirea accesului la educatie si FPI prin realizarea unor parteneriate la nivel european centrate pe cooperare pe asigurarea calitatii in toate sectoarele educatiei si realizarea de activitati de schimb de experienta si de bune practici cu caracter transnational.

          APLICANT: FEDERATIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVATAMANT
PARTENER: CENTRO SOCIAL DE TRABAJADORES – SPANIA

          • Proiectul va include 3 fluxuri de mobilitati:

• Fluxul 1 pentru un grup de 20 participanti: 15 – 28 martie 2013

• Fluxul 2 pentru un grup de 20 participanti: 5 – 18 aprilie 2013

• Fluxul 3 pentru un grup de 20 participanti: 10 – 23 mai 2013 in Spania, Comunitatea Autonoma Madrid (Madrid) si Comunitatea Autonoma Castilla – La Mancha (Toledo).

          GRUP TINTA :

• Grupul tinta este constituit din cadre didactice responsabile cu formarea profesionala si resursele umane: metodisti, formatori, directori si profesori – instructori din invatamantul vocational si din unitati scolare din invatamantul profesional si tehnic.

• In plus, persoanele vizate de acest proiect sunt si membri ai Birourilor Operative judetene si ai Colegiului National al Liderilor al FSLI si au rol important in definirea de strategii si proiecte de care beneficiaza cei 198.000 membri ai FSLI.

          REZULTATE ESTIMATE:

• 60 de participanti isi vor dezvolta competentele si abilitatile de formatori pentru asigurarea calitatii si pentru elaborarea de produse de invatare;

• 60 participanti isi vor dezvolta competentele in utilizarea limbilor straine si vor dobandi experienta de gestionare si organizare a unor parteneriate transnationale;

• 3 module de formare cu caracter inovator vor fi realizate in urma fluxurilor de mobilitate. Acestea vor fi publicate in romana si spaniola in format tiparit si vor fi incarcate pe platforma e-learning a FSLI;

• cel putin 3000 de persoane provenite din sectorul VET vor beneficia de diseminarea cunostintelor dobandite in domeniul elaborarii, planificarii, implementarii sistemului de management al calitatii in FPI si FPC prin intermediul site-ului FSLI pe care se va crea o pagina dedicata proiectului si al 16 seminarii de informare realizate in cele 8 Centre regionale de formare;

• va creste interesul profesionistilor in educatie pentru proiecte de mobilitati si stagii de FPC care au ca obiectiv general imbunatatirea calitatii educatiei si FP in invatamantul preuniversitar (cel putin 4 proiecte LdV depuse in 2013 – 2014);

• va creste numarul de actiuni derulate in colaborare cu parteneri din UE pentru incheierea de noi parteneriate pe teme de management educational (cel putin 3 parteneriate vor fi incheiate pana la finalul anului 2013).


          Dragi colegi,

Durata acestui proiect este de 14 luni, principalele activitati la care veti participa fiind:

• PREGĂTIREA PEDAGOGICĂ va fi realizata de catre FSLI in cadrul a 2 stagii de cate 5 zile fiecare (4 h/ zi) inainte de perioadele de mobilitate din Spania si Italia, pentru a se asigura ca toti participantii se concentreaza exclusiv pe tematica proiectului.

• PREGĂTIREA LINGVISTICĂ va fi realizata de FSLI in cadrul aceluiasi stagiu de 5 zile fiecare (4 h/ zi) inainte de perioadele de mobilitate si vor fi predate notiuni de limba spaniola/ italiana de catre un cadru didactic cu competente atestate in acest sens.

• PREGĂTIREA CULTURALĂ va fi realizata de organizatiile de primire, in cadrul mobilitatii, in zilele de week-end (4 zile) si are ca scop familiarizarea participantilor cu specificul mediului etno-cultural al regiunilor de destinatie.

• SCHIMB DE EXPERIENTA IN SPANIA, Comuitatea Autonoma Madrid -Madrid si Comunitatea Autonoma Castilla – La Mancha (Toledo)

Este important sa stiti faptul ca fluxul de mobilitate va fi de 14 zile in Spania, (8 ore/zi – incluzand: reuniuni si dezbateri, prezentari, ateliere de lucru, vizite la institutiile ce deruleaza activitati de formare profesionala continua pentru practica efectiva), stagiul oferindu-va ocazia de a participa la transferul de metode inovante si schimbul bune practici cu profesionistii spanioli.

La cele 10 zile de formare profesionala continua se adauga 4 zile de pregatire culturala in Madrid, respectiv Toledo, care vor completa programul de pregatire lingvistica (Certificat printr-o diploma) si pregatire pedagogica derulat in Romania.

Partenerul FSLI in acest proiect este CENTRO SOCIAL DE TRABAJADORES (organizatia de primire) o organizatie de nivel national care activeaza ca centru de formare profesionala continua pentru lucratori si este membru fondator (detinand si vicepresedintia) al EZA – Centrul European pentru Problemele Lucratorilor care este o retea europeana ce reuneste 62 de centre de formare profesionala, organizatii sindicale, organizatii socio-politice ale angajatilor si centre de cercetare din toata Europa.

Partenerul CST va organiza vizite si intalniri cu reprezentanti ai unor organizatii cu competente in domeniul VET din Spania. De asemenea, se vor vizita unitati scolare cu specific in vocational si tehnic din Madrid, Toledo, Villaviciosa de Odón si se vor prezenta proiecte inovante.

LISTA PARTICIPANTILOR SELECTATI (descarca de aici)