METODOLOGII SI NORME

Calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2018 – 2019

Descarca documentul

Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ

Descarca documentul

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din Învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020

Descarca documentul

OMEN 3633/2018 Metodologie gradatie de merit

Descarca document

OMEN 5485/2017 Metodologie mobilitate personal didactic

Descarca document

Ordin 3560/2018 vouchere de vacanta actualizat

Descarca document