Politica de protectie a datelor cu caracter personal

Politica de protecție a datelor cu caracter personal
Operatorul de date cu caracter personal este Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), persoană juridică română cu sediul în Bucureşti, bld. Regina Elisabeta, nr. 32, sector 5, înregistrată în Registrul Special al Tribunalului Bucureşti la poziția nr.10/2003, telefon/fax 021.315.16.95/021.312.58.37, email fsli@fsli.mentenantapc.ro.
Asigurarea protecției datelor cu caracter personal reprezintă una dintre responsabilitățile FSLI în cadrul activității desfășurate. În acest scop, FSLI se angajează să respecte principiile legale statuate în materie de protecția datelor, în special cele prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal 679/2016 (în continuare „RGPD”).
FSLI în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului www.fsli.ro, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site. FSLI va prelucra acele date cu caracter personal (de natură să identifice o anumită persoană), pe care utilizatorii site-ului le furnizează prin vizitarea site-ului, prin plasarea unei întrebări pe site-ul nostru, prin completarea și transmiterea formularelor de înscriere la cursurile de formare profesională.  
De asemenea, când accesați website-ul nostrum www.fsli.ro, unele date sunt colectate prin intermediul cookie-urilor, folosite pentru a intelege mai bine modul in care utilizati siteul, pentru a personaliza aceasta experienta si a va face urmatoarea vizita mai facilă. Puteti refuza utilizarea de cookie-uri prin selectarea setarilor corespunzatoare de pe browser-ul dumneavoastră. Vă rugăm sa rețineți faptul că dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți utiliza funcționalitatea deplină a acestui site.
FSLI se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului www.fsli.ro.
Tipuri de date
În desfășurarea activității, FSLI prelucrează diferite categorii de date cu caracter personal, în funcție de categoria de persoane vizate, respectiv: nume, prenume, email, telefon, funcție didactică, specializare, locul de muncă (unitatea de învățământ, localitatea, județul), regiunea, locația, imaginea, ip, apartenența sindicală, alte date relevante în funcție de scopul și temeiul prelucrării.
FSLI colectează date cu caracter personal din categoria datelor speciale, referitoare la apartenența sindicală.
De asemenea sunt colectate și prelucrate informatii din cookie-uri, informatii despre dispozitivul utilizat (spre exemplu tipul de dispozitiv si navigator web), informații despre modul în care utilizați website-ul nostru (de exemplu, ce pagini ați accesat), data/ora la care ați accesat website-ul nostru și pe ce ați dat click, locația geografică de la care ați accesat website-ul nostru (bazată pe adresa IP).
Tipuri de prelucrări
FSLI prelucrează date cu caracter personal prin colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal.
Atunci când colectăm, înregistrăm, stocăm, utilizăm sau prelucrăm în orice alt mod date cu caracter personal ne asigurăm că respectăm un nivel adecvat de protecție a datelor și întreprindem toate măsurile necesare în vederea asigurării confidențialității acestora.
Scopurile prelucrării
FSLI prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri:
  • desfășurarea activității organizației și îmbunătățirea acesteia (activitate sindicală),
  • promovarea activităților specifice FSLI, conform statutului organizației.
Temeiurile prelucrării
FSLI colectează și prelucrează date cu caracter personal, în temeiul interesului legitim al FSLI privind organizarea întregii activități pentru îndeplinirea obiectului de activitate [art. 6 alin. (1) lit. f) din RGPD], ca urmare a efectuării de demersuri la cererea dumneavoastră, înainte de încheierea unui contract [art. 6 alin. (1) lit. b) teza a II-a din RGPD], în temeiul îndeplinirii unor obligații legale ale FSLI [art. 6 alin. (1) lit. c) din RGPD], în temeiul consimțământului persoanelor vizate pentru prelucrare [art. 6 alin. (1) lit. a) din RGPD].
Drepturile persoanelor vizate
Persoana vizată beneficiază de următoarele drepturi: dreptul de acces la date; dreptul la rectificare; dreptul la ştergerea datelor; dreptul la restricţionarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opoziție; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate; dreptul de a se adresa autorității de supraveghere.
Securitatea datelor cu caracter personal și gestionarea riscurilor
În conformitate cu prevederile RGPD, FSLI depune eforturi constante, pe deoparte, pentru asigurarea unui nivel de securitate adecvat şi reducerea/ eliminarea riscurilor care pot afecta datele cu caracter personal prelucrate şi, pe de altă parte, pentru menţinerea capacităţii de a asigura confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea şi rezistenţa continue ale sistemelor şi serviciilor de prelucrare.
În ceea ce priveşte riscurile, FSLI ţine seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau de accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod.
Durata de stocare
Durata de păstrare a datelor cu caracter personal este stabilită în funcție de temeiul prelucrării și scopul acesteia. La expirarea termenelor astfel stabilite, toate datele care ar permite identificarea persoanelor vor fi șterse/anonimizate, iar cele care pot fi utile pentru scopuri statistice vor fi păstrate.
Transfer
FSLI poate dezvălui datele cu caracter personal către părți terţe dacă acest lucru este cerut de actele normative în vigoare sau în cazurile de bună-credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare pentru conformarea la dispoziţiile legale.
Datele cu caracter personal prelucrate de către FSLI nu fac, de regulă, obiectul transferului către persoane aflate în afara Spațiului Economic European. În cazul în care datele dumneavoastră se vor transfera către alte persoane juridice din alte țări, în vederea inițierii, încheierii și dezvoltării unor contracte și/sau proiecte cu o asemenea entitate, persoana vizată va fi informată și se vor aplica în mod corespunzător garanțiile prevăzute de art. 44-49 din RGPD.
 
Orice persoană vizată poate adresa FSLI întrebări sau cereri în legătură cu datele sale personale furnizate sau reclamații privind colectarea și utilizarea datelor sale personale, prin transmiterea unei solicitări scrise, la următoarele date de contact:
Adresa: Bucureşti, bld. Regina Elisabeta, nr. 32, sector 5, cod postal 050017
E-mail: fsli@fsli.mentenantapc.ro
Reclamațiile, în cazul în care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă cu FSLI, pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal