PROJECTS FOR SCHOOLS, PROJECTS FOR US

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, PRIN PROEDUS,  IMPREUNA CU FEDERAȚIA SINDICATELOR LIBERE DIN INVĂȚĂMÂNT ȘI F.S.E. ,,SPIRU HARET”

Derulează, în perioada 20 iunie – 15 septembrie, proiectul ,,PROJECTS FOR SCHOOLS, PROJECTS FOR US !”, care  își propune să dezvolte activtăți de instruire profesională de specialitate în domeniul accesării fondurilor Primăriei Muniipiului București – PROEDUS, prin organizarea unor workshop-uri care să îndemne și să determine cadrele didactice să scrie proiecte și să implementeze la nivelul unităților de învățământ din Municipiul București, proiecte care au ca scop prevenirea fenomeului de ,,bullying” în școli, precm și depistarea/ identifcarea copiilor/ elevilor și folosirea unor tehnic specfice pentru rezolvarea situatiilor acestora.
Conform Rapoartelor privind Starea învăţământului din ultimi ani, publicate de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, fenomenul violenţei şcolare a evoluat.  Numai în anul şcolar 2017-2018, numărul actelor de violenţă a crescut  de la 139 la 326.  În anul şcolar  2018 – 2019, s-a  înregistrat o crestere cu 14 %  a infractiunilor în unităţile de învăţământ preuniversitar din  Capitală.
            Cosiderăm că aspectul cel mai îngrijorător privind consecinţele asupra evoluţiei copiilor în toate planurile îl reprezintă fenomenul de bullying, prezent în toate şcolile.
Conform Studiului national cu privire la fenomenul de bullying în şcolile romăneşti, realizat de Organizaţia,,Salvaţi Copiii’’, în anul  2016, rezultă următoarele concluzii:
  – 1 din 4 copii este umlit în faţa colegilor;
  – 3 din 10 copii sunt ameninţaţi cu bătaia de către colegi;
  – 1 din 6 copii este bătut în mod repetat în fata colegilor;
 –  84% din copii au fost martori  în care un copil ameninţă pe altul;
  – 78%  din copii au asistat la situaţii repetate în care un copil este lovit de  către alţi copii;
  – 63% dintre copii afirmă că sunt bătuţi acasă de către părinţi;
  – 33% dintre copii au fost jigniti de profesori;
  – 7% dintre copii au fost bătuţi de profesori.
Bullying inseamnă folosirea forţei pentru a intimida sau a influenţa pe cineva. Este un comportament ostil, de excludere, de umilire. Se caracteriează prin intenţia repetată a agrsorului de a răni pe cineva vulnerabil. Fenomenul este mult mai prezent în şcoli decât ne imaginăm. Comportamentele de tip bullying sunt fizice (lovire, împingere, ciupire) verbale (ameninţări, tachinare, santaj, poreclire,) si emotionale (excludere,manipulare,ridiculizare).
Bullyingul este prezent în fiecare şcoală. Diferenţa constă în modul în care acestea îl gestionează în practică în fiecare zi. Politicile educative anti-bullying nu se rezumă numai la clasă sau la activităţile din afara şcolii. Acestea nu pot fi viabile fără implicarea concretă şi eficientă a conducerii şcolii, a educatorilor a  părinţilor şi a specialiştilor în domeniu.


ETAPELE DE DESFĂȘURARE A PROIECTULUI ,,PROJECTS FOR SCHOOLS, PROJECTS FOR US!” (conform Cererii de proiect nr.5393/ 17.05.2019, aprobata de PROEDUS)
A.1. Elaborarea calendarului activităților, a metodologiei de înscriere și a criteriilor de selecție, evaluare, monitorizare a proiectului;
A.2. Selecția unui număr de 1000 de cadre didactice din unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul București, membri de sindicat ai organizațiilor sindicale afiliate F.S.L.I. și F.S.E. ,,Spiru Haret”, care să participe la workshop-uri;
A.3. Planificarea resurselor și organizarea workshop-urilor
A.4. Popularizarea rezultatelor workshop-urilor în materia bullyingului; promovarea proiectului
A.5. Realizarea materialelor publicitare pentru pagina de Facebook a instituțiilor, respectiv a unui newsletter  cu tolate informațiile legate de acest proiect, care va fi afișat pe site-urile celor doua federații
A.6. Activitatea de diseminare și valorizare: fiecare participant va primi suportul de curs în format electronic, diploma de participare; rezultatele finale ale proiectului se postează pe site-urile celor doua federații.

Perioada de derulare a workshop-urilor:

Seria 1 24.06. 2019 - 03.07.2019
Seria 2 01.07.2019 - 10.07.2019
Seria 3 08.07.2019 - 17.07.2019
Seria 4 15.07.2019 - 24.07.2019
Seria 5 22.07.2019 - 31.07.2019
Seria 6 29.07.2019 - 07.08.2019
Seria 7 05.08.2019 - 14.08.2019
Seria 8 12.08.2019 - 21.08.2019
Seria 9 19.08.2019 - 28.08.2019
Seria 10 26.08.2019 - 04.09.2019