Reprezentanții FSLI au făcut parte din grupurile de lucru pentru “România Educată”.

„România Educată” este proiectul național inițiat de Președintele României menit să susțină reașezarea societății pe valori, dezvoltarea unei culturi a succesului bazată pe performanță, muncă, talent, onestitate și integritate. La intrarea în cel de-al doilea secol de existenţă ca stat modern şi unitar, este important ca educația și cercetarea să dobândească o fundaţie solidă și predictibilă, pe care să continue drumul către România educată. Din grupurile de lucru au făcut parte și reprezentanți ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ.
http://www.presidency.ro/ro/romania-educata