Seminar international

SEMINAR INTERNATIONAL PRIVIND FORMAREA PROFESIONALA

CONTINUA A MEMBRILOR DE SINDICAT

In perioada 18-21 Ianuarie 2016, la Centrul International de formare al Organizatiei Internationale a Muncii din Torino (Italia) s-a desfasurat Al 3-lea seminar de lucru al Retelei Centrelor de Formare ale Sindicatelor organizat de ETUI –  Institutul European de Formare Sindicala in cooperare cu OIM.

Workshop-ul cu tema „Dezvoltarea practicilor si metodelor de invatare pentru o mai buna formare profesionala a membrilor de sindicat” a reuniunit reprezentanti ai sindicatelor din educatie din Uniunea Europeana.

In cele 3 zile de seminar, participantii vor fii implicati in sesiuni de formare interactive si vor prezenta organizatiile din care provin, precum si proiectele de formarea profesionala pe care le desfasoara si modul in care se face promovarea proiectelor europene in acest domeniu. Din partea FSLI este prezent d-l Adrian Voica, vicepresedinte si responsabilul Departamentului de relatii internationale. In cadrul atelierelor de lucru, dl. Adrian Voica, vice-presedinte al FSLI – responsabil cu relatiile internationale va sustine prezentarea: 
„HOW DO YOU TRANSFER THE POLITICAL AND STRATEGICAL DECISIONS INTO TRAINING PROGRAMS” – „Cum am transferat deciziile politice si strategice in programe de formare – experienta FSLI”, organizatia noastra fiind considerata un exemplu de buna practica la nivel european in acest domeniu.