Simion Hancescu

 (1) Activitatea Biroului Operativ este coordonată de către Preşedinte care are următoarele atribuţii:

a)     reprezintă federaţia în raporturile cu terţe persoane juridice sau fizice;

b) reprezintă interesele federaţiei în raporturile cu federaţiile şi confederaţiile sindicale şi patronale, naţionale şi internaţionale, cu patronatul, cu instituţiile statului, partidele politice şi mass-media;

c)     aprobă documentele financiar – contabile privind cheltuielile F.S.L.I.;

d)     convoacă Biroul Operativ şi Colegiul Naţional al Liderilor;

e) conduce delegaţiile F.S.L.I. la negocierile care au loc la nivelul ministerelor, al Guvernului României, al Parlamentului României sau în dialogul cu conducerile altor structuri sindicale de tip federativ sau confederativ sau deleagă această atribuţie unui alt membru al Biroului Operativ;

f)  stabileşte reprezentanţii F.S.L.I. în comisia de negociere a contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate şi în alte comisii de la nivelul Ministerului Educației Naționale sau a altor organe ale administraţiei publice centrale, după consultarea membrilor Biroului Operativ;

g)     propune convocarea Conferinţei Naţionale;

h)     îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Colegiul Naţional al Liderilor şi de Biroul Operativ, precum şi atribuţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al federaţiei.

(2) Pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiilor ce-i revin, preşedintele are dreptul de a delega sarcini, de a emite decizii, ordine, note etc. În situații excepționale, atribuțiile președintelui sunt preluate de secretarul general.